Notícies
Llibres pel curs 2016-2017[General]
Divendres, 01 de setembre de 2017El llistat personalitzat per cada alumne/a dels llibres de text i de lectura s'enviarà per correu ordinari. Per fer la compra dels llibres, utilitzeu exclusivament aquesta llista personalitzada que rebreu per correu postal a meitats de juliol.

Tot i això, per informació pública i per ús de les editorials, adjuntem el llistat sencer dels llibres ordenat per cursos.