Notícies
Eleccions al consell escolar 2018[General]
Dimarts, 06 de novembre de 2018
Us informem que s'ha convocat el procés per a la renovació dels membres del consell escolar. El consell escolar és un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i de programació, seguiment i avaluació de l'organització i gestió de l'institut. 

En l'arxiu Carta eleccions CE 2018 trobareu tota la informació relativa al procediment de renovació dels membres del consell escolar. 

En qualsevol cas informar-vos que en aquestes eleccions caldrà elegir 3 representants del professorat, 2 representants de l'alumnat i 1 representant dels pares i mares, que tindran la condició de membres electes per un període de quatre anys. 

Us encoratgem a participar en aquest procés. Tothom que estigui interessat pot presentar candidatura (cliqueu a model presentació candidatura CE 18) o bé, si desitja més informació pot posar-se en contacte amb l'equip directiu o amb qualsevol de les persones membres de l'actual consell escolar.


També podeu participar-hi com a supervisor de les votacions (cliqueu a model supervisor pares mares o bé model supervisor alumnat. ) 

Trobareu informació sobres les seves funcions, composició i funcionament a les NOFC del centre que teniu a la nostra pàgina web i també al Departament d'Ensenyament: Eleccions al consell escolar.