Notícies
Cooperativa COOP9 EQUIP ACTIU[Aula Cooperativa]
Dijous, 05 d'abril de 2018
l'alumnat de la cooperativa ens vam constituir formalment com a Cooperativa COOP9 EQUIP ACTIU amb la corresponent signatura d'estatuts. Els estatuts són el conjunt de normes jurídiques per les quals es regula el funcionament d'una cooperativa. Així, aquestes inclouen aspectes organitzatius com l'organigrama de la cooperativa; aspectes de funcionament com la regulació de les assemblees o els drets i deures dels seus socis; aspectes econòmics com la regulació del capital inicial o dels beneficis (en cas que n'hi hagin) o el tancament de la cooperativa.

Per donar valor i compromís aquest fet, els estatuts foren signats juntament amb l'equip directiu i inspecció.