Notícies
L'institut participa en l'estudi PISA 2018[General]
Dimecres, 04 d'abril de 2018

Com potser sabeu, PISA és una de les avaluacions internacionals de més renom i prestigi. L’estudi PISA (Programme for International Student Assessment) és un estudi triennal de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic  (OCDE) que des de l’any 2000 s’aplica sobre alumnes de 15 anys d’arreu del món amb l’objectiu d’avaluar els sistemes educatius dels països que hi participen. En cada cicle hi participen més països, de manera que si l’any 2000 n’hi van participar 43, el 2018 n’hi participaran 80.

Clicant l’enllaç podreu veure un vídeo divulgatiu que explica les característiques principals de les proves PISA. El vídeo, que no arriba als tres minuts de durada,  és en anglès però està subtitulat en català.

https://drive.google.com/file/d/1n6l4d6eLW87RRZ6pbmRNYb_kYX5DR2WH/view

En cada cicle PISA s’avaluen tres dominis principals: la competència en comprensió lectora, la competència matemàtica i la competència cientificotecnològica, i s’hi  afegeix un domini innovador, que a PISA 2018 és la competència global.

Des de l’any 2003, Catalunya participa a PISA amb mostra pròpia, amb l’objectiu d’obtenir dades que siguin representatives del seu territori. Com en cada cicle, la selecció dels centres que constitueixen la mostra l’ha dut a terme el consorci PISA, seguint els requeriments tècnics establerts. El nostre centre ha estat seleccionat per formar-ne part, amb altres cinquanta centres de Catalunya.

És important remarcar que l’estudi PISA pretén avaluar sistemes educatius i que en cap cas avalua ni centres ni alumnes. És per això, que la prova està dissenyada de tal manera que els resultats són únicament interpretables en el conjunt de la mostra catalana, és a dir, en el conjunt dels 51 centres que hi participem.