Notícies
Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)[Famílies]
Divendres, 16 de febrer de 2018
s'ha obert la convocatòria per a l'atorgament d'Ajuts Individuals de Desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d'educació especial, d'acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, en especial el seu article 8è.

La data límit per entregar la documentació en el centre és el dia 12 de març.

Per a més informació cliqueu aquí.