Notícies
3 d'octubre aturada general[General]
Dimarts, 03 d'octubre de 2017 hi ha convocada una vaga general dirigida a tots els treballadors i treballadores del sector públic i privat en tot l'àmbit territorial de Catalunya.

El nostre centre només podrà garantir la presència d'un membre de l'equip directiu per atendre tot l'alumnat (tal i com s'estableix a l'ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

Això fa que no podrem garantir els serveis educatius bàsics ni tampoc els altres relacionats: transport escolar, secretaria, consergeria, cantina, neteja, etc.

Així mateix, preveient aquestes circumstàncies, us demanem que valoreu l'assistència al centre del vostre fill tot sabent que no podrà ser atès amb normalitat perquè no es podran realitzar les activitats lectives programades.

Atentament,

Javier Francisco Moreno

Director

INS Carles Rahola i Llorens

Girona