Notícies
Exàmens extraordinaris de setembre[General]
Divendres, 01 de setembre de 2017Per molts alumnes el curs encara no ha acabat. Ara cal treballar per preparar els exàmens extraordinaris de setembre i poder començar el curs vinent sense matèries pendents. Aquest és el calendari detallat d'exàmens. Recordeu que cal portar la feina de recuperació i que hi ha una única convocatòria.