Notícies
Xerrades orientació cicles formatius - PFI[Alumnat]
Dimarts, 13 de juny de 2017i dimecres 14 de juny es portaren a terme 5 xerrades d'orientació de cicles formatius per a l'alumnat que enguany acaba el Programa de Formació i Inserció -especialitat auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals-  al nostre institut.  La temàtica presentada va ser escollida pel propi alumnat.  En concret varen ser 5 les especialitats que es varen tractar: Gestió Administrativa (Maria Palou);  Hípica (Eva Despuig);  Atenció a les persones en situació de dependència (Candela Faga);  Integració Social (Marc Juher) i Emergències Sanitàries (Miquel Gil).

 A més de l'alumnat del PFI assistiren alumnes de 4rt d'ESO interessats en cursar també alguns d'aquests cicles formatius.