Notícies
Preinscripció i matrícula batxillerat curs 2017/2018[General]
Dimarts, 09 de maig de 201712 de maig

Oferta inicial

del 16 al 24 de maig de 2017

Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció

6 de juny de 2017

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

del 7 al 9 de juny de 2017

Termini per presentar una reclamació

14 de juny de 2017

Llista de sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions

3 de juliol de 2017

Llista definitiva d'alumnat admès

Del 4 a l'11 de juliol

Matrícula de l'alumnat admès

Del 6 al 8 de setembre

Matrícula extraordinària pels pendents a setembreHorari de preinscripció i matrícula: Matins de 8:00 a 13:30 hores.

Documentació per a la preinscripció (alumnat nou al centre):
  • 2 fotos actuals de mida carnet
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a (cal estar renovat per a la matrícula).
  • En el cas que l'adreça del DNI no coincideixi amb la de la sol·licitud, cal acreditar que s'està tramitant la renovació i cal presentar un certificat volant municipal de convivència de qui tingui la pàtria potestat de l'alumne/a.
  • L'original i la fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne/a.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:
              - Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

              - Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).
  • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés (Certificat de nota mitjana de 1r, 2n i 3r d'ESO pels que estan acabant 4t d'ESO i Certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'ESO pels que ja han completat l'ESO).

Documents o certificats justificatius del barem:

  • Família nombrosa o monoparental
  • Beneficiari de renda mínima d'inserció
  • Discapacitat de l'alumne/a, mare, pare o germans
  • Malaltia crònica