Notícies
Licitació del servei de neteja[General]
Dimarts, 14 de novembre de 2017publiquem els documents amb l'anunci de licitació, el contracte (plec de clàusules) de serveis i les prescripcions tècniques. Els trobareu adjuntats a aquesta notícia.