Comunicació faltes d'assistència
Aquest document serveix per comunicar al centre que l'alumne no assistirà a classe per motius no justificables (viatges, etc. )