Autorització de vaga
En cas de vaga d'estudiants convocada, els alumnes de 3r ESO, 4t ESO, batxillerat i PFI poden adherir-se a la vaga presentant el següent formulari signat per la mare /pare /representant legal.