Ensenyaments de règim especial


 

 
A part de la formació professional i els cicles formatius, hi ha altres tipus d'estudis. Aquests són els Ensenyaments de Règim Especial

            Esports: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/

            Música: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/

            Dansa: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/dansa/

            Arts plàstiques i disseny: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/

            Artístics superiors: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas/