Batxillerat
Després de l'ESO pots fer estudis de Batxillerat, orientats al món universitari o a tècnic superior. Explora tota la informació al mapa del Batxillerat.

A més:


A l'institut Carles Rahola pots estudiar dues modalitats de batxillerat:
  1. Batxillerat d'humanitats i ciències socials.
  2. Batxillerat científic i tecnològic

BEQUES PER ESTUDIS DE BATXILLERAT, DE CICLE FORMATIU I UNIVERSITAT: 

Per als estudis de Batxillerat i de Cicle Formatiu (tant grau mitjà com grau superior) es pot sol·licitar la Beca General del Ministeri d'Educació:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

A l'Estació Espai Jove tenen el servei de sol·licitud de beques. Durant els mesos d'agost a setembre (dins el període de sol·licitud) obren el servei. Des d'aquest Servei us poden ajudar a tramitar la beca.

I a més de la General, també existeix la beca Equitat: (només si s'estudia en una universitat catalana): http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2016-2017