FormaciĆ³ professional
Després de l'ESO pots fer estudis de Formació Professional (Cicles Formatius) orientats a exercir una professió en el món laboral.
Explora tota la informació al mapa de la Formació Professional.

A més tens els següents enllaços:
A l'institut Carles Rahola no s'imparteixen cicles formatius. Aquests són els enllaços dels instituts de Formació Professional que han vingut a fer xerrades a l'institut:
  1. Escola d'Art d'Olot: http://www.escolartolot.cat
  2. Ins Narcís Xifra (Girona): http://iesnx.xtec.cat
  3. Ins Montilivi (Girona): http://www.iesmontilivi.net
  4. Ins Santa Eugènia (Girona): http://web.isantaeugenia.cat
  5. Ins Pere Alsius (Banyoles): http://iesperealsius.cat
  6. Ins Vallvera (Salt): http://www.iesvallvera.cat

 

BEQUES PER ESTUDIS DE BATXILLERAT, DE CICLE FORMATIU I UNIVERSITAT: 

Per als estudis de Batxillerat i de Cicle Formatiu (tant grau mitjà com grau superior) es pot sol·licitar la Beca General del Ministeri d'Educació:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

A l'Estació Espai Jove tenen el servei de sol·licitud de beques. Durant els mesos d'agost a setembre (dins el període de sol·licitud) obren el servei. Des d'aquest Servei us poden ajudar a tramitar la beca.

I a més de la General, també existeix la beca Equitat: (només si s'estudia en una universitat catalana): http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2016-2017