Autorització de sortida puntual
Perquè un alumne del centre pugui sortir abans de l'hora de finalització de classes (14:45 h) en un dia concret del curs sense l'acompanyament d'un adult, cal que el pare /mare /responsable legal envii un correu des de la Intranet del centre al grup de correu PAS (conserges i administratius). Al correu hi ha d'haver la següent informació:
  • Nom de l'alumne
  • Data i hora de sortida
  • Motiu