Entrevista amb la psicòloga
Per tal que un alumne pugui ser entrevistat per la psicòloga de l'AMPA cal que la família o representants legals omplin la següent solicitud i la portin a la secretaria de l'institut en horari de 8:00 a 14:45 hores.