Servei de neteja

L’anunci de licitació i la resta de la documentació de l’expedient del contracte de neteja de l'Institut Carles Rahola i Llorens de l'any 2019, ja està publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

Podeu accedir-hi a través de l'enllaç següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=37899284&reqCode=viewCn

Per accedir a la Plataforma es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o bé Google Chrome.