Batxillerat

El Batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

A l'institut Carles Rahola s'imparteixen dues modalitats de batxillerat: 

  • Batxillerat humanístic i social
  • Batxillerat de ciències i tecnologia