Autorització de recollida per un familiar
En cas d'autoritzar un familiar de l'alumne/a, que no en sigui tutor legal, a recollir-lo abans de les 14:45h cal imprimir, omplir i signar el document adjunt.
L'institut deixarà marxar l'alumne amb el familiar autoritzat qualsevol dia del curs en mostrar el document al personal de l'entrada.
Una bona idea és que l'alumne tingui el document enganxat a les fulles de notes de l'agenda.