Sol┬Ělicitud general
Cal imprimir el document adjunt, omplir-lo i presentar-lo a la secretaria de l'institut.
La persona que correspongui de l'institut, donarà resposta a la família per telèfon, correu intern o a través de l'alumne.