Document de justificació d'absències
En cas que el vostre fill /a hagi faltat a l'institut heu d'omplir el document adjunt i fer-lo arribar al tutor /cotutor abans d'una setmana.
Un cop rebut, es canviaran les absències no justificades (A) per absències justificades (a).