JUNTA PERMANENT
Presidència:
Gemma Torras i Oliveras
Tresoreria:
Teresa Juanola i Juncà
Secretaria:
Dolors López Muñoz
Vicepresidència:
Miguel Padilla Santana

Vocalies:
Anna Prior Tió
Marisa Ferrer
Rafael Sanz Pardo
Judit Vicens Alay
Veva Noguera i Serra
Benedikt Müller
Belén Martin Ponte
Glòria Mendez
Valentí Perdo
Xavier Poch
Mateo Padilla

Per adreçar-vos a l'AMPA: amparahola@gmail.com
Podeu consultar els acords presos en les actes de les reunions mensuals