Nivell de CatalĂ 
Certificat de Reconeixement de Nivell de Català    (B i C)

 

 

 

TRAMITACIÓ:

 

L'alumne/a ha de passar per secretaria per presentar la sol·licitud i la resta de documentació.

 

Es pot consultar el següent enllaç:

 

Extracte de la Normativa.pdf

 

Text íntegre sobre Equivalències als certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

-         Imprès de sol·licitud de reconeixement d'equivalència

-         Fotocòpia del DNI de la persona interessada.

-         Llibre d'escolaritat d'Educació Primària i d'ESO

             (o bé)

-         Llibre d'escolaritat d'EGB i Llibre de BUP.

 

Observació: En cas de no disposar del corresponent Llibre d'escolaritat, caldrà presentar una certificació feta pel centre on l'alumne/a ha realitzat els estudis, on ha de constar la següent informació:

-         Que l'alumne/a ha cursat i aprovat almenys a 3 cursos de l'assignatura de Llengua Catalana durant la Primària.

-         Que l'alumne/a ha obtingut el Títol de Graduació en Secundària.

-         Que l'alumne/a ha cursat i aprovat els 4 cursos de l'assignatura de Llengua Catalana durant l'ESO.