Bar
Hi ha servei de bar tots els dies lectius de 10 a 10.25 i de 12.25 a 12.45

S'utilitza l'espai del menjador.